Newsletter subscribe

התייעלות אנרגטית בתעשייההתייעלות אנרגטית בתעשייה 

התייעלות אנרגטית בתעשייה זהו שם קוד להפחתת צריכת אנרגיה בתעשיות שונות במטרה לחסוך משאבים כספיים ולנצל משאבים טבעיים.
מאחרי הרעיון עומדת ההנחה כי צריכת אנרגיה רבה עולה כסף רב ומזהמת את הסביבה.
בישראל, משרדי הממשלה פועלים במטרה להביא להתייעלות אנרגטית בצריכה באנרגיות באופן כללי ובמיוחד בהתייעלות בנושא צריכת החשמל.

התייעלות אנרגטית בתעשייה – למה זה חשוב?

התייעלות אנרגטית מצמצמת את הפגיעה בסביבה.
ככל שאנו צורכים פחות חשמל, כך פחות חומרים מזהמים נפלטים לסביבה ואנו מקטינים את זיהום הסביבה ומעלים את איכות החיים.
נוסף על כך, בהתייעלות ברשת החשמל יש חיסכון כלכלי עצום, גורם המאפשר למפעלי התעשייה לנצל את המשאבים הכספיים להתפתחות תעשייתית במקום לממן את ההוצאות הרבות.

התייעלות אנרגטית מביאה למינימום בלאי של מכשירי החשמל ואביזרי העזר כמו נורות ועוד.
ככל שיש פחות בלאי במכשירי החשמל ובמכונות, כך פוחתות ההוצאות, אין צורך להחליף את המכשירים ואין צורך לתחזק אותם ולהוציא כסף רב לכוח אדם האחראי על התחזוקה של המכשירים.

השימוש בתאורה חכמה, תאורת לד היא אחת הדרכים האטרקטיביות להתייעלות אנרגטית.
המעבר לתאורת לד עשוי לחסוך כחמישים אחוז מההוצאות של החשמל לתאורה במיוחד במפעלים שבהם משתמשים באור מלאכותי במשך כל שעות היום.
תאורת הלד מאפשרת עוצמות אור חזקות בהספקים חשמליים נמוכים.

נורות הלד הן נורות בעלות אמינות גבוהה.
הן מחזיקות מעמד שנים ארוכות ואין צורך להחליף אותן,
אורך החיים של מנורות הלד עשוי להגיע לעד חמישים אלף שעות תאורה וכך אפשר לחסוך את הצורך בתחזוקה ובהחלפת הנורות.
נורות הלד הן בטיחותיות, ידידותיות לסביבה ומונעות הצטברות של אשפה וחומרים בלתי מתכלים.

התייעלות אנרגטית היא חלק מתוכנית ממשלתית.
גם הממשלה מבינה את הצורך ואת היתרונות של ההתייעלות האנרגטית והמשרד להגנת הסביבה מעניק מימון לפרויקטים של התייעלות אנרגטית במפעלים תעשייתיים.

התייעלות אנרגטית בתעשייה – דרכים נוספות של חיסכון באנרגיית החשמל

צ'ילרים הם אחת משיטות הקירור הפופלאריות.
השיטה פועלת באמצעות מים קרים המועברים דרך רשת צינורות ומשאבות, ומתאימה הן לבתים פרטיים מרובי חדרים והן למבנים תעשייתיים גדולים.

במקומות גדולים הצ'ילרים צורכים בממוצע כשבעים וחמישה אחוז מצריכת החשמל עבור השימוש במערכות מיזוג האוויר ובמערכות הקירור.
החלפת הצ'ילרים הישנים והשחוקים עשויה לחסוך כחמישה אחוז מסך צריכת החשמל, אך ההוצאה עבור ההחלפה יקרה מאוד.

כדי לעודד את החלפת הצ'ילרים הישנים מעניק משרד התשתיות הלאומיות מענקים לעידוד ההתייעלות ובניהם מענקים ייחודים להחלפת הצ'ילרים הישנים או החלפת צ'ילרים הפועלים בהספק חשמלי גבוה בצ'ילרים אחרים הפועלים בהספק חשמלי נמוך יותר וצורכים פחות חשמל.
התנאי לקבלת המענק הוא גריטה של הצ'ילרים הישנים.

נתוני הסטטיסטיקה מלמדים כי שבעים וחמישה אחוז מהצריכה הכוללת של האנרגיה בתעשייה מתבצעת באמצעות שימוש במנועים חשמליים.
המנועים החשמליים נחשבים למכשירים זוללי חשמל, אך התקנת תוספות מיוחדות כמו תוספת שתבחין ביון צרכי העומס של המנוע ותשנה את מהירותו תצליח לצמצם באופן משמעותי את צריכת החשמל ואת העלויות.

מערכות שליטה מרחוק יאפשרו לכל בעל מפעל לעקוב באמצעות האינטרנט או הטלפון החכם אחרי פעילות המפעל גם ממרחק.
העלות של צריכת החשמל לתעשייה אינה קבועה והיא משתנה בהתאם לשעות היום.
באמצעות שליטה מרחוק אפשר לאתר תקלות הצורכות חשמל רב או להסיט את העבודה במכונות הצורכות חשמל רב לעבודה בשעות שפל, כמו בשעות הלילה המאוחרות שבהן עלות החשמל זולה הרבה יותר.