Newsletter subscribe

לוגיסטיקה, מומלץ בשבילך

חדרי קירור והקפאה

Posted: 10 במרץ 2014 בשעה 15:04   /   by   /   comments (0)

יש פריטים, וזה דבר ידוע, אשר שמירתם בטמפרטורה שאינה מתאימה להם תחולל נזק מהותי:
הדוגמא המובהקת היא מקרר הבית, ולראיה הדאגה שלנו בכל פעם שהוא מושבת למספר דקות.
אלא שעבור רשימה ארוכה מאד של חברות ומוסדות, ברור כי נדרש פיתרון מקיף הרבה יותר.
כזה שיאפשר לאחסן כמות עצומה של פריטים, בטמפרטורות מגוונות בכל קנה מידה, ותוך בקרה מלאה.
חדרי קירור והקפאה הם שמאפשרים את זה – הנה כל מה שחשוב לדעת עליהם, ועל שימושיהם בעת הנוכחית.

על חדרי קירור והקפאה

חדרי קירור והקפאה, כאמור, הם חדרים בהם ניתן לאחסן פריטים בטמפרטורות נמוכות, וזאת על מנת לשמור עליהם היטב.
כבר מההגדרה הבסיסית הזו, ניתן להסיק שחדרים אלה נפוצים בעיקר למטרות אחסון של מוצרי מזון מכל סוג, תרופות, רכיבים אלקטרוניים וכיוצא בזה.
בהמשך לכך, דומה כי חדרי הקירור וההקפאה הם נחלתם העיקרית של מוסדות וחברות עסקיות, לרבות מסעדות, רשתות שיווק, בתי מלון, חברות קייטרינג, חברות תרופות ועוד.

אחד הדגשים החשובים ביותר בחדרי קירור והקפאה הוא על הבקרה, שחייבת להיות לא פחות ממושלמת.
על פי הנחיות משרד הבריאות, לכל מוצר יש טמפרטורה מדויקת בה נדרש לשמור אותו, וזאת על מנת למנוע פגיעה בו, שעלולה להיות הרסנית (חשבו על מוצר מזון שמתקלקל בעת אחסנה לא נכונה).
חברות המתכננות ומתפעלות חדרים מהסוג הזה חייבות לעבוד תוך בקרה מלאה על הפריטים המאוחסנים, משך האחסנה וכיוצא בזה.
זו גם הסיבה בגינה ניהול חדרים מהסוג הזה מבוסס פעמים רבות על תוכנות מחשב ייעודיות, שמונעות טעויות.

חשיבותה של התאמה

נקודה משמעותית אחרת שנדרש לתת עליה את הדעת היא שאין חדר קירור אחד אשר דומה לחברו.
הנחת היסוד היא שתכנון חדרי קירור והקפאה צריך להיעשות באופן מדוקדק, ובהתאם למאפיינים העיקריים של העסק הספציפי, או סוג הפריטים עצמם.
הדברים אמורים, בין השאר, למספר המקררים או לתאי האחסון בקירור, שייקבע רק לאחר שיודעים בדיוק מה נדרש לאחסן, ובאיזו כמות.
חברות הפועלות בתחום יבררו את הסוגיות האלה עם הלקוח שלהן טרם תחילת מלאכת התכנון, ויבצעו את כל ההליך מולו באופן ישיר.

תכנון חדרי קירור והקפאה אינו מכניס לתמונה רק את אמצעי הקירור, חשובים ככל שיהיו.
החדר צריך לכלול, בין השאר, קירות שחייבים לבודד טמפרטורה במידה הגבוהה ביותר, או דלת המבוססת על מנגנון סגירה הרמטית.
מספר האנשים שיש להם גישה לחדר הקירור, בהמשך לכך, מצומצם בכל קנה מידה, וכולל רק את בעלי ההרשאות הספציפיות.