Newsletter subscribe

לוגיסטיקה

חלונות שחרור עשן

Posted: 25 בנובמבר 2015 בשעה 13:02   /   by   /   comments (0)

חלונות שחרור עשן – כל מה שצריך לדעת על התקנת מערכת לשחרור עשן

התקנת חלונות שחרור עשן יכול להציל חיים, כולנו שומעים על שריפות המתרחשות בבתי עסקים, במפעלים ובמקומות סגורים ונאנחים בשברון לב במקרים של אסון.
אך לא כולם יודעים כי לא תמיד האש היא הגורם המרכזי לנזקים לרכוש ובפגיעה בנפש, אלא במקרים רבים העשן.
העשן מכלה את רוב החמצן הטבעי הנמצא בחלל, פולט פחמן דו חמצני וגורם לקשיי נשימה ולפגיעה במערכות הנשימה.
מערכות לשחרור עשן יפזרו את העשן וימנעו פגיעות ברכוש ובנפש.

חלונות שחרור עשן – חמישה דברים שחשוב לדעת חלונות שחרור עשן

חלונות שחרור עשן הן מערכת אוטומאטית של חלונות המופעלות בזמן שרפה.
מטרת המערכת היא למנוע את הצטברות העשן ולפזר אותו מהר ככל האפשר.
הגזים והאדים הרעילים המשתחררים בעת שרפה צפים כלפי מעלה.
הם עלולים לגרום לנזקים כבדים למי שנמצא בתוך החלל ועלולים גם לחסום את דרכי הגישה לצוות כיבוי האש והמחלצים.

יש סוגים שונים של מערכות לשחרור עשן.
אם החלטתם להשתמש במערכת החלונות לשחרור העשן אתם חייבים להתקין פתחים בשטח של שני אחוז משטח הרצפה באולמות התכנסות ובשטח של חמישה אחוז במחסנים.

בזמן שגרה מערכות שחרור עשן נמצאים במצב סגור, אך בעת שרפה במבנה,
גלאי העשן המפוזרים בנקודות אסטרטגיות מעבירים פקודה למנגנונים של החלונות,
והמנועים הקטנים המותקנים בחלונות פותחים את החלונות לרווחה ומאפשרים את יציאת העשן.

שיטה נוספת לשחרור העשן היא באמצעות כיפות.
הכיפות יכולות להיות שקופות או אטומות והן ממוקמות בדרך כלל בתקרה.
בעת גילוי עשן המערכת המותקנת בהן פותחת את הכיפות כלפי מעלה ומשחררת את הצטברות העשן.

מערכות לפינוי העשן מחוברות למנועים חשמליים, לאביזרי פרזול וליחידות בקרה המפעילות את פתיחת החלונות באופן מידי כאשר הן מקבלות מידע על שרפה שפרצה ועל עשן מצטבר.

שחרור העשן הוא השלב הראשון בכל מקום שבו פורצת שריפה.
לאחר פיזור העשן כוחות ההצלה יוכלו להיכנס למקום, הם לא יסתכנו בבעיות נשימה וגם הראות תהיה טובה יותר, הם יצליחו להגיע אל מקור האש, למנוע נזקים לרכוש ואסונות בנפש.

במפעלים, במחסנים באולמות התכנסות ועוד חובה להתקין מערכות לשחרור עשן.
לפני שבוחרים את המערכת המתאימה כדאי להתייעץ עם קצין בטיחות ותיק ומנוסה שישמח להמליץ על המערכת הטובה בהתאם לנתוני המקום.
חשוב לתחזק את המערכות ולבדוק את פעילותן השוטפת מעת לעת כדי שברגע האמת לא יתגלו תקלות ובעיות שימנעו את הפעלת המערכת, יעכבו את כוחות ההצלה ויגרמו לפגיעות מיותרות.