Newsletter subscribe

סוגי אינטרקום לבניין אינטרקום לבניין

כיום כמעט ואינם קיימים בניינים משותפים בהם לא קיימת מערכת אינטרקום לבניין.
מערכות שכאלה מאפשרות הגנה על תושבי הדירות על ידי בקרת האנשים הנכנסים לחלל המשותף.
בשוק קיימות כיום מערכות שונות, לכל מערכת פונקציות שונות ויתרונות וחסרונות מסוימים.

אינטרקום לבניין סטנדרטי

המערכת הפשוטה והנפוצה ביותר, היא מערכת של אינטרקום לבנין סטנדרטי המורכב מפאנל בעל לחצנים המסמנים את מספרי הדירות.
למערכת זו מחובר רמקול המוצמד לפאנל וממוקם ליד דלת הכניסה, מערכת שמע היכולה להיות מלווה בשפורפרת בכל דירה וכפתור לפתיחת הדלת המוצמד לדלת הכניסה של כל דירה בבניין.
היתרון של אינטרקום זה הוא עלות נמוכה, שכן אין מדובר במערכת מורכבת ומשוכללת, אך חסרונו הוא שהוא לא שומר על בטיחות ברמה גבוהה שכן הדרך לזיהוי האדם שבפתח היא על ידי זיהוי קולי בלבד.

אינטרקום משולב עם קודן

גם אינטרקום לבניין מסוג זה נחשב פשוט למדי.
בדומה לאינטרקום הסטנדרטי הוא כולל פאנל לחצנים בכניסה לבניין בתוספת רמקול הממוקם בצמוד אליו.
בשונה מהאינטרקום הפשוט, במערכת זאת ניתן להיכנס לבניין על ידי לחיצה על קוד המשולב במספר קבוע של כ-4 ספרות.
בדומה לאינטרקום הסטנדרטי מערכת זו כוללת מערכת שמע בכל דירה עם או בלי שפורפרת וכפתור לחיצה לפתיחת דלת הבניין.
ההתקשרות לדירה נעשית גם במערכת זו על ידי לחיצה על מספר הדירה או על ידי לחיצה על קודן הכניסה.
יתרונות מערכת זו היא באפשרות אבטחה נוספת, שכן נוסף כאן גם קוד אותו צריך להקיש על מנת להיכנס לבניין.
פריצת קוד שכזה לרוב תהיה מסובכת, שכן קיימים מעל למאה צירופים שונים היכולים להוות את הקוד.
בנוסף, הכניסה לדיירים ואורחים קובעים היא נוחה יותר שכן ניתן למסור להם את הקוד ולוותר על ההתקשרות דרך האינטרקום ולהקל עלינו את הכניסה של האורחים ללא צורך בפתיחת הדלת כל פעם מחדש. החיסרון של מערכת זו הוא בדומה למערכת הסטנדרטית, שכן גם כאן ניתן להסתמך על זיהו קולי בלבד.

אינטרקום המחובר לטלפון

מערכת אינטרקום מסוג זה דומה לשתי המערכות הקודמות, רק שבה מחוברת מערכת האינטרקום למערכת הטלפון הביתית.
בעת צלצול האינטרקום יצלצל הטלפון הביתי (בצלצול שונה מהצלצול הרגיל, על מנת להקל עלינו את הזיהוי) ועל ידי לחיצת קוד קבוע נוכל לפתוח את דלת הכניסה לבניין.
היתרון של מערכת זו על פני המערכות הקודמות הוא ברור, שכן אין צורך לגשת לדלת על מנת לענות לאינטרקום ולפתוח את דלת הכניסה.
במערכות מסוג זה ניתן להשתמש באינטרקום מכל מקום בבית בו מותקן טלפון או אפילו מטלפון אלחוטי.

אינטרקום משולב עם מצלמה

אחד הסוגים המתקדמים במערכות האינטרקום לבניין הקיימות כיום, הוא אינטרקום משולב במצלמה.
באינטרקום שכזה מלבד פאנל לחצנים ורמקול, מותקנת גם מצלמה בכניסה לבניין המאפשרת צילום של האנשים המבקשים להיכנס לבניין.
המצלמה משדרת דרך טכנולוגית אינפרה- אדום את מה שהיא קולטת לכל הדירות בבניין ומאפשרת זיהוי של מי שנמצא בכניסה.
היתרון של מערכת שכזו הוא ברור, שכן ניתן לבצע זיהוי מקסימלי של כל אחד המבקש להיכנס לבניין דבר שמגביר את ביטחון הדיירים.

אינטרקום משולב

כיום ניתן לשלב את כל הפונקציות השונות על מנת לשמור על פרטיות הדיירים ועל תחושת הביטחון בצורה מקסימלית.
קיימות מערכות משולבות המשלבות בין אינטרקום משולב מצלמה בשילוב קודן כניסה לבניין.
מערכות שכאלה ניתן לחבר כיום לטלפון או למחשבים ברחבי הבית ובכך מצד אחד לשמור על הפרטיות והבטיחות ומצד שני להקל על דיירי הבניין.